BILETY

13
BILET NORMALNY
11
BILET ULGOWY
dzieci, uczniowie, studenci, bezrobotni, renciści,
osoby z grupą inwalidzką

10
BILET SENIORSKI
osoby powyżej 60 roku życia

10
BILET NA DKF
20
KARNET NA DKF
3 seanse

10
BILET NA BAJKI I BAŚNIE
dorośli
0
BILET NA BAJKI I BAŚNIE
dzieci